Thời khóa biểu Sp Tiểu học

Thời khóa biểu Sp Tiểu học

Thời khóa biểu Sp Tiểu học

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin giáo dục hướng nghiệp
Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC CHÍNH QUY

Trường Trung Cấp Miền Đông thông báo thời khóa biểu dành cho lớp Trung cấp Sư phạm Tiểu học chính quy tại Gò Vấp

Tên lớp : SPTH18 - GV

Thời gian học : sáng 8h - 11h30' : chiều 13h30' - 17h

Học ngày chủ nhật hàng tuần

Hình thức đào tạo : chính  quy tập trung

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP MIỀN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------- ----------------------------
             
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12 THÁNG)
(VĂN BẰNG 2 - NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC)
               
STT TÊN MÔN HỌC SỐ
TIẾT
LT TH DVHT Giáo viên Thời gian
HỌC KỲ I
1 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT 30 20 10 3    
2 Giáo dục tiểu học 45 30 15 3 Kim Anh 24/09 - 1,8/10/2017
3 Giao tiếp ứng xử sư phạm 40 20 20 3 Lê Công Cẩn  16,23,30/07/2017
4 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học 45 30 15 3 Kim Anh 6,13,20/08/2017
5 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 30 20 20 2    
6 Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học 60 30 30 3    
7 Anh văn  45 30 15 3    
8 Phương pháp dạy toán ở tiểu học 45 30 15 3    
9 Kinh tế học 45 30 15 3    
CỘNG: 210 385 240 155 26    
HỌC KỲ II
10 Phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội 30 20 10 2    
11 Đạo đức và phương pháp dạy học 30 20 10 2    
12 Ứng dụng CNTT trong dạy học giáo dục tiểu học 30 20 10 2    
13 Thể dục và phương pháp dạy học 30 15 15 2    
14 Âm nhạc và phương pháp dạy học 30 15 15 2    
15 Mỹ thuật và phương pháp dạy học 30 20 10 2    
16 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật 30 30 0 1    
17 Phương pháp công tác đội TNTP và nhi đồng 30 30 0 2    
CỘNG: 180 240 170 70 15    
TỔNG CỘNG:  625 410 225 41    
 CHUẨN ĐẦU RA 
1 Anh văn (Chứng chỉ A Quốc gia) 45 30 15 4    
2 Tin học (chứng chỉ A Quốc gia) 45 15 30 2    
CỘNG: 150 90 45 45 6    
THỰC TẬP - BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
1 Thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Kiến tập) 4 tuần    
2 Thực tập tốt nghiệp 8 tuần    
TỔNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 715    
MÔN THI TỐT NGHIỆP (3 MÔN) 1. Chính trị    
2. Phương pháp dạy tiếng việt và Toán    
3.Giáo dục tiểu học    

Phòng công tác học sinh sinh viên - Cơ sở Gò Vấp : 028.63 869 333

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TC SƯ PHẠM MẦM NON 17SPMN19 TẠI GÒ VẤP 

Thông tin đăng ký

Please, enter data

Từ khóa:
Các bài khác
Quảng cáo
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Liên thông Đại học chính quy
Trung cấp sư phạm Mầm non
LIÊN KẾT WEB
THỜI KHOÁ BIỂU
Hồ sơ-Tài liệu
Thông báo
Các lớp sắp khai giảng
Tuyển sinh - Đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn quốc gia Tư vấn du học và Xuất khẩu lao động nước ngoài : Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức ... Đại học Công Nghệ Miền Đông Trường Trung cấp Miền Đông Thế giới khởi nghiệp hệ thống tư vấn giáo dục việt nam Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Trung cấp Tây Nam Á Đại học ngoại ngữ