Tuyển sinh các ngành đào tạo ngắn hạn

Tuyển sinh các ngành đào tạo ngắn hạn

Tuyển sinh các ngành đào tạo ngắn hạn

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
Cổng thông tin giáo dục hướng nghiệp
cử nhân Anh
Ngôn ngữ Anh hệ Đại học ( cử nhân Anh văn )

Ngôn ngữ Anh hệ Đại học ( cử nhân Anh văn )

Date post: 14/08/2017 09:08 AM

Ngôn ngữ Anh hệ Đại học ( cử nhân Anh văn ). Nhằm đáp ứng cho nền kinh tế nước nhà đang hội nhập vào nền kinh tế...
Tuyển sinh - Đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn quốc gia Tư vấn du học và Xuất khẩu lao động nước ngoài : Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức ... Đại học Công Nghệ Miền Đông Trường Trung cấp Miền Đông Thế giới khởi nghiệp hệ thống tư vấn giáo dục việt nam Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Trung cấp Tây Nam Á Đại học ngoại ngữ